De Wit-Groene Stok in de 13e-eeuwse Jacobus iconografie

Het raadsel van de witgroene stok in de 13e-eeuwse Jacobusiconografie

Artikel over een niet gepubliceerd onderzoek naar de herkomst en betekenis van een wit-groene stok in de 13e-eeuwse Jacobus iconografie van gebrandschilderde ramen in Franse kathedralen en kerken, waarvoor religieuze bronnen ontbraken.

Publicatie (PDF)