Iconography, Science and Australian Lightning Figures (DUTCH)

Verschillende oude, Aboriginal figuratieve rotsschilderijen in de Kimberley en Northern Territory, bekend als Lightning Figures, vertonen een opmerkelijke gelijkenis met vreemde atmosferische verschijnselen zoals Red Sprites. Red Sprites zijn hoog atmosferische, optische verschijnselen die samenhangen met onweer. Red Sprites kunnen onder bepaalde omstandigheden met het blote oog worden waargenomen in Noord-Australië. Het onderzoek van de auteur over dit fenomeen werd in 2012 gepubliceerd door het Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies (AIATSIS)

Artikel (PDF) op aanvraag.