Spiegel van het Universum (DUTCH)

Het doel van dit boek is vormgelijkenissen tussen aardse, biologische en kosmische structuren nader te onderzoeken. Er wordt een antwoord gezocht op de vraag of de gevonden gelijkenissen berusten op louter toeval dan wel of ze een teken zijn van een dieper liggende samenhang waarbij de gelijkenis in vorm slechts één van de vele manieren is waarop die samenhang tot uiting wordt gebracht.

Vanuit filosofisch en psychologisch standpunt bekeken is het boek een bewustzijnsexperiment. Ik wil vooral aantonen dat de relatie tussen de normale waarneming en datgene wat waargenomen wordt, slechts volledig kan worden begrepen wanneer de ontstaansgeschiedenis van het universum in het waarnemingsproces betrokken wordt.

Lees de verantwoording van Spiegel van het Universum hier

Zie hier de Bibliotheekcatalogus