Mirror of the Universe (DUTCH/GERMAN)

Het doel van dit boek is vormgelijkenissen tussen aardse, biologische en kosmische structuren nader te onderzoeken. Er wordt een antwoord gezocht op de vraag of de gevonden gelijkenissen berusten op louter toeval dan wel of ze een teken zijn van een dieper liggende samenhang waarbij de gelijkenis in vorm slechts één van de vele manieren is waarop die samenhang tot uiting wordt gebracht.

Vanuit filosofisch en psychologisch standpunt bekeken is het boek een bewustzijnsexperiment. Ik wil vooral aantonen dat de relatie tussen de normale waarneming en datgene wat waargenomen wordt, slechts volledig kan worden begrepen wanneer de ontstaansgeschiedenis van het universum in het waarnemingsproces betrokken wordt.

Koop het boek hier
Lees de verantwoording van Spiegel van het Universum hier

 

 

 

Was in diesem Buch beabsichtigt wird, ist einige formale Ähnlichkeiten zwischen terrestrischen, biologischen und kosmischen Gebilden zu untersuchen.

Wir werden die Frage zu klären versuche, ob es sich dabei um rein zufällige Ähnlichkeiten handelt, oder ob sie eine Erscheinung einer tiefergehenden Kohärenz sind, die zwischen den Elementen des Universums existiert.

Dieses Buch sollte sowohl vom philosophischen als auch vom psychologischen Standpunkt aus als gedankliches Experiment eines erwachenden Bewusstseins betrachtet werden. Ich beabsichtige zu zeigen, dass ein Verständnis der Wechselwirkung zwischen unserer Wahrnehmung und dem wahrgenommenen Subjekt in seiner ganzen Wirklichkeit nur dann möglich ist, wenn die Entwicklung des Universums ganzheitlich interpretiert und die Überlegungen einbezogen wird.

Lesen Sie hier die Verantwortung von Spiegel des Universums